Arbeidspakke

19

Varme (biprodukt)

  • Industriell symbiose
  • Fjernvarmeanlegg
  • Gjenbruk på industriområde
  • Matvareproduksjon i nær tilknytning til H2 anlegg
  • Akvarium og badeland
  • Produksjon av strøm