Arbeidspakke

11

Støtte og finansiering

Kompetanse på:

  • Finansiering
  • Risikovurdering
  • Virkemiddelapparat
  • EU-midler og Eksfin