Arbeidspakke

13

Annet PtX-anlegg

  • Dimensjonering
  • Eierskap
  • Kompetanse innen alle områder på alle spenningsnivåer
  • Drift og vedlikehold