Arbeidspakke

9

Prosjektgjennomføring

 • Prosjektstyring og ledelse
 • Internkontroll
 • Bærekraftsrapportering
 • FEED
 • Planlegging og design
 • EPCI
 • Erfaring og kompetent prosjektledelse
 • Robust og effektiv prosjektgjennomføringsmodell
 • Forståelse av regelverk og standarder
 • Analyseverktøy
 • Drift & vedlikehold
 • Multi-disiplin prosjekt- og engineering- organisasjon med bred erfaring fra O&G prosjekter med innebygget LEAN tankegang for at prosjektgjennomføring er tilpasset hydrogenmarkedet og dets kunder
 • Spesielt for nye, mindre parkeiere/parkutviklere kan det være viktig å knytte til seg bedrifter som har stor og bred prosjekt– og engineering bakgrunn og som kan være i alle faser i utvikling av prosjekt.
 • Forståelse av krav som gjelder for hydrogen, avhengig av land og regioner.
 • Dagens situasjon er at både krav og regelverk knyttet til hydrogen er under utvikling og kan ikke sies å være ferdig etablert.