Arbeidspakke

18

Oksygen (biprodukt)

  • Sidestrømmer fra H2 produksjon
  • Fiskeoppdrett
  • Drivhus/jordbruk
  • Oksidering i kjemisk og metallurgisk industri
  • Blekemiddel i papirindustri
  • Biologisk rensing av avløpsvann
  • Anvendes sammen med acetylen til sveising og til skjæring av metaller
  • Akvarium