Arbeidspakke

12

Leverandørindustri

 • Design/Engineering
 • Maskinering
 • Rør & ventiler
 • Trykktanker
 • Sveis
 • Elektro
 • Fiber og kompositt materialer
 • Lager
 • Logistikk havnefasiliteter
 • Systemintegrasjon
 • Automasjon
 • Service ingeniører
 • Systemkompetanse
 • Installasjon og commissioning
 • Simuleringer
 • PEM elektrolysør
 • Alkaline elektrolysør
 • Kompressor
 • Ventilasjon
 • Technical Safety
 • Brenselcelle