Arbeidspakke

3

Lagring

  • Stasjonære trykktanker
  • Mobile trykktanker
  • Kompressorteknologi
  • Ventil- og rørteknologi
  • Sensorikk
  • Technical safety
  • Materialteknologi / kompositt
  • Kunnskap innen design og fabrikasjon av sterke, stabile og lette konstruksjoner
  • Logistikkoptimering/ flåteutnyttelse
  • Skreddersydde løsninger