Arbeidspakke

13

Prosessindustri

  • Kontrollsystemer
  • Instrumentering
  • Ventiler
  • Rør og sveis
  • Pumper
  • Trykktanker
  • Komposittmaterialer
  • Modellering og simulering
  • Brenselscelle