Arbeidspakke

1

Hydrogenanlegg

  • Alkalisk elektrolysører
  • PEM elektrolysør
  • H2 prosessteknologi
  • Installasjon
  • Commissioning
  • Driftsoptimalisering av H2 produksjon
  • Sidestrømmer av oksygen
  • Sidestrømmer av fjernvarme