Arbeidspakke

20

Forskning og Akademia

 • Forskning på ny teknologi
 • Innovasjon
 • Ny kunnskap og kompetanse
 • Industriell utvikling og trend
 • Kompetanseheving - fagbrev, bachleor, master, phd og bransjerettede fagmoduler
 • Kursing
 • Sertifisering
 • Tverrfaglig forskning langs hele verdikjeden
 • Samfunnsforskning
 • Industriell forskning
 • Eksperimentell forskning
 • Prosessoptimalisering
 • Forskning på nye grønne og bærekraftige prosesser
 • EPD Environmental Product Development
 • LCA Life Cycle Analysis
 • Sustainability Analysis
 • Public Acceptance
 • Descission Support
 • System Integration
 • Industriell symbiose mot matvareproduksjon/ fermentering
 • Social Impact