Arbeidspakke

8

8. Vannkraft / vindkraft/ solkraft

Fornybar energi for produksjon av hydrogen gjennom:

 • Solkraftanlegg
 • Vindpark
 • Vannkraftanlegg

 • Integrasjon mellom fornybarkraft og hydrogen
 • Kompetanse om prosjektering, bygging og drift av kraftanlegg
 • Kompetanse om hydrogenomforming
 • Kompetanse innen alle områder for energitjenester i kraftsystemet, spesielt balanseringstjenester
 • Konsept energiomforming kraft/hydrogen
 • Innsikt lagringsløsninger. Vannkraftmagasin, batterier, hydrogen.
 • Energioptimalisering (lager/salg/forbruk)
 • Drift
 • Service/vedlikehold