Arbeidspakke

16

Bygg og anlegg

  • Hydrogenaggregat
  • Engineering for ombygging av eksisterende maskinpark fra fossilt til hydrogendreven
  • Hydrogencontainer for byggeplass
  • Hydrogentug for maritim transport av byggevarer
  • Hydrogendrevne anleggsmaskiner